CGR-revision samt skatte- och ekonomikonsultation med erfarenhet och tillförlitlighet.

Bekanta dig med våra tjänster

HeLBAL Oy

HelBal Oy erbjuder revisions-, skatte-, rådgivnings- samt utkontrakteringstjänster för den ekonomiska ledningen. Dessutom erbjuder vi omfattande expert- och rådgivningstjänster beträffande den ryska marknaden för finländska företag som har för avsikt att etablera sig i Ryssland och som redan är verksamma där.

HelBal grundades år 2010 och bolaget hade i oktober 2014 redan närmare 200 revisionskunder. Vi betjänar våra kunder på finska, svenska, engelska och ryska.

För att bättre kunna betjäna de kunder som är verksamma i Ryssland och ämnar sig in på den ryska marknaden, idkar bolaget samarbete med den ryska revisionsbyrån Stolypin. De tjänster Stolypin erbjuder är förutom revision juridiska tjänster, skattekonsultering och bokföringstjänster.

Vi har flyttat 14.11.2018 till den nya adressen:

Eriksgatan 27
00180 Helsingfors