VÅRA SPECIALISTER

CGR Timo Helle är revisor för flera små och medelstora företag, föreningar och stiftelser samt bostadsaktiebolag.

Timo har även under flera års tid varit revisor för företag som idkar verksamhet i Ryssland. Timo har varit ekonomichef, utlagd ekonomichef och ekonomisk rådgivare för flera olika företag.

CGR Timo Matilainen är revisor för flera stora finländska bolag och revisor för flera finländska bolags dotterbolag i Ryssland.

Han har över 15 års erfarenhet av revision av ryska och ukrainska dotterbolag, konsulttjänster och intern granskning. Han har även en bred erfarenhet av konsulttjänster och utbildning som rör ekonomiförvaltning i Ryssland.