Revision

Vi utför professionell revision enligt Föreningen CGR:s och Centralhandelskammarens kvalitetskrav.

Utgångspunkten för vårt revisionsarbete är att förstå kundens affärsverksamhet och dess risker. Revisionen ger ledningen och ägarna bekräftelse av att företagets bokslut och ekonomiska information är uppgjorda enligt lagstadgade krav och ger en tillförlitlig bild av företagets ekonomiska läge.

Våra övriga kvalitetssäkringstjänster är:

  • Revision av verksamheten
  • Intern kontroll
  • Specialgranskning
  • Riskhantering
  • Corporate Governance
  • Ekonomiska analyser av en oberoende expert