Skattetjänster

  • Skatteplanering för företag och företagsägare
  • Skatteplanering vid genomförande av företags- och fastighetsköp
  • Skatteplanering i anslutning till finansiering
  • Förhandsavgöranden
  • Ansökningar om ändring i beskattningen

Skattetjänster för privatpersoner 

Vi erbjuder privatpersoner och ägarföretagare till företag individuella skattetjänster för det första i rent inhemska situationer. Våra tjänster innefattar uppgörande av skattedeklarationer samt uppsättande av svaromål på förfrågningar av skattemyndigheterna. Vi biträder också med att göra upp ansökningar om förhandsbesked och i ändringssökande vid beskattningen. Våra tjänster omfattar dessutom skatteeffektiva planer i anslutning till bl.a. generationsväxling i företag och överföring av egendom mellan privatpersoner samt uppgörande av dokument, som stöder planen. 

Utöver den personliga rådgivningen betjänar vi också våra kunder i alla angelägenheter som gäller bostads- och fastighetsaktiebolag. 

Vi biträder också våra kunder med att lösa ofta mycket krävande frågor angående beskattning, socialskydd och invandringstillstånd i anslutning till flyttning till utlandet eller Finland. Vi erbjuder högklassig experthjälp som vidare ansluter sig till internationella, statsgränsöverskridande arv och donationer.  

Våra internationella skattetjänster 

Vi erbjuder våra mångsidiga experttjänster åt utländska företag, som planerar att inleda företagsverksamhet i Finland eller leverera kortvariga projekt till Finland. Dessutom ger vi tillsammans med Crowe Horwaths experter i vårt globala samarbetsnätverk råd åt finländska företag i utmanande beskattningsfrågor, som ansluter sig till deras internationella affärsverksamhet.  

I vårt utbud av tjänster ingår exempelvis att biträda ett företag som etablerar sig i Finland vid bestämningen av skattskyldigheten och tolkningen av skattebestämmelserna samt i kontakterna med skattemyndigheterna, samt i skötseln av de förpliktelser som ansluter sig till registrering och rapportering. 

Dessutom biträder vi företag i skötseln av arbetsgivarförpliktelserna i Finland och utomlands för deras arbetstagare på kommendering i utlandet. Våra omfattande experttjänster avseende utlandskommenderingar innefattar bl.a. uppgörande av avtal i anslutning till utlandskommenderingar samt rådgivning i anslutning till arbetstagarnas beskattning, socialförsäkring och uppehållstillstånd och de anmälningar som ska lämnas till myndigheterna.