Ulkoistetut taloushenkilöstöpalvelut

Tarjoamme ulkoistettuja talousjohtopalveluita erityisesti yrityksen murrostilanteissa,
kuten yrityskaupat, laajat rahoitusjärjestelyt, sukupolvenvaihto, muut omistusjärjestelyt
ja siirtyminen IFRS -raportointiin.

Ota yhteyttä jos olet kiinnostunut käyttämään kokeneita talousjohtajia väliaikaisesti tai
olet kiinnostunut olemaan käytettävissä talousjohtopalveluprojekteissamme.