Veropalvelut

Yrityksen ja sen omistajien verosuunnittelu

Yrityksen ja sen omistajien kokonaisvaltainen verosuunnittelu on tärkeä osa yrittäjän taloussuunnittelua. Asiantuntijan kanssa kannattaa keskustella mahdollisen holdingyhtiörakenteen eduista ja haitoista ja yrityksen voittojen siirtäminen yrittäjälle mahdollisimman verotehokkaasti vaatii kunnollista suunnittelua turhien verojen välttämiseksi. Sukupolvenvaihdokset voidaan toteuttaa monella tavalla. Hyvällä suunnittelulla voidaan sukupolvenvaihdosten verorasitusta pienentää merkittävästi.

Yritys- ja kiinteistökaupan toteutuksen verosuunnittelu

Yrityksen tai suurehkon kiinteistön myynnissä tai hankinnassa liikutellaan pääsääntöisesti hyvin suuria pääomia, jolloin pienetkin suunnitteluvirheet voivat aiheuttaa merkittäviä veroseuraamuksia. Hyvällä ja riittävän pitkäjänteisellä suunnittelulla voidaan usein muokata yritysten ja kiinteistöjen omistusrakenteita siten, että myyntivoitto verotetaan mahdollisimman kevyesti ja myynnissä vapautuvat pääomat voidaan siirtää omistajan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

Rahoitukseen liittyvä verosuunnittelu

Liike- ja sijoitustoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa mm. rahoitusratkaisut. Omalle pääomalle saa paremman tuoton, mikäli voi käyttää vieraan pääoman vipuvaikutusta. Korkojen vähennysoikeutta saatetaan verotuksessa evätä osittain tai kokonaan, mikäli esim. vieraan pääoman määrä, lainaehdot tai muut seikat eivät tue korkojen täysimääräistä vähennysoikeutta verotuksessa.

Veropalvelut yksityishenkilöille

Tarjoamme yksityishenkilölle ja yritysten omistajayrittäjille yksilöllisiä veropalveluita ensinnäkin puhtaasti kotimaisissa tilanteissa. Palvelumme pitävät sisällään veroilmoitusten tekemisen sekä vastineiden laatimisen veroviranomaisten kyselyihin. Avustamme myös ennakkotietohakemusten laatimisessa ja verotuksen muutoksenhaussa. Palvelumme kattavat lisäksi mm. yritysten sukupolvenvaihdokseen ja yksityishenkilöiden väliseen varallisuuden siirtoon liittyvät verotehokkaat suunnitelmat sekä suunnitelmaa tukevien asiakirjojen laatimisen.

Henkilökohtaisen neuvonnan ohella palvelemme asiakkaitamme myös kaikissa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä koskevissa asioissa.

Avustamme asiakkaitamme myös ulkomaille tai Suomeen muuttoon liittyvien, usein hyvin vaativien verotus-, sosiaaliturva- ja maahanmuuttolupakysymysten ratkaisemisessa. Tarjoamme korkeatasoista asiantuntija-apua edelleen liittyen kansainvälisiin, valtioiden rajat ylittäviin perintöihin ja lahjoituksiin.

Kansainväliset veropalvelumme

Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluitamme ulkomaisille yrityksille, jotka suunnittelevat liiketoiminnan aloittamista Suomessa tai lyhytaikaista projektitoimitusta Suomeen. Lisäksi yhdessä globaalin yhteistyöverkostomme Crowe Horwathin asiantuntijoiden kanssa neuvomme suomalaisia yrityksiä näiden kansainväliseen liiketoimintaan liittyvissä haastavissa verotuskysymyksissä.

Palveluvalikoimaamme sisältyy esimerkiksi Suomeen etabloituvan yrityksen avustaminen verovelvollisuuden määrittämisessä ja verosäännösten tulkinnassa sekä yhteydenpidossa veroviranomaisten kanssa, sekä rekisteröintiin ja raportointiin liittyvien velvoitteiden hoitamisessa.

Lisäksi avustamme yrityksiä näiden ulkomaankomennuksella olevien työntekijöiden työnantajavelvoitteiden hoitamisessa Suomessa ja ulkomailla. Kattavat ulkomaankomennuksia koskevat asiantuntijapalvelumme pitävät sisällään mm. ulkomaankomennuksiin liittyvien sopimusten laatimisen sekä työntekijöiden verotukseen, sosiaalivakuuttamiseen ja oleskelulupiin liittyvän neuvonnan ja viranomaisille tehtävät ilmoitukset.

Ennakkoratkaisut

Yritysrakenteen muuttaminen vastaamaan tulevia liiketoiminnan muutostarpeita, yrityskauppaa, sukupolven vaihdosta, osakaspohjan laajentamista tai liiketoiminnan rahoittamista edellyttää aina muutoksiin liittyvien veroseuraamusten selvittämistä. Yritysrakenteiden muutoksiin liittyvät tulkinnat voivat muuttua ja tavoitteiden mukaisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää usein verottajan tulkintojen varmistamista ennakkoratkaisulla.

Verovalitukset

Verohallinnossa tehdään päivittäin ratkaisuja, jotka eivät vastaa yrityksen käsitystä oikeasta ja kohtuullisesta verotuksesta. Tällöin on tärkeää käyttää kokenutta veroasiantuntijaa valituksen tai veronoikaisun laatimisessa. Huonosti laadittu valitus tai oikaisuvaatimus ei menesty.

Meillä on pitkäaikainen kokemus veroneuvonnasta ja verosuunnittelusta niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa. Venäjän verotuksen hallinta on erityisosaamisalueitamme.