VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder våra kunder högklassiga revisions- och experttjänster. Våra revisorer och konsulter är alla erfarna experter, som arbetar självständigt i våra kunduppdrag. Våra experter har i många år arbetat som revisorer och konsulter i internationella revisionsbyråer samt i ekonomiska ledningsuppdrag i såväl börsbolag som mindre företag. Vi erbjuder därför tjänster som bygger på solid erfarenhet och ett solitt kontaktnät, som vi utnyttjar till våra kunders bästa i revisions-, konsulterings- och utkontrakteringstjänsterna för den ekonomiska ledningen.