Utkontrakterade ekonomipersonaltjänster

Vi erbjuder utkontrakterade ekonomiledningstjänster i situationer, när ett företag befinner sig i ett övergångsläge, såsom företagsköp, omfattande finansiella arrangemang, generationsväxling, andra ägarskapsarrangemang och övergång till IFRS-rapportering.

Ta kontakt om du är intresserad av att anlita erfarna ekonomichefer tillfälligt eller om du är intresserad av att stå till förfogande i våra ekonomiledningstjänstprojekt.